rodinná dovolená Modletice

Chalupa U kamenného stolu

Úvod Ubytování Obsazenost Kontakt

Ubytovací řád & předávací protokol
(aneb několik užitečných informací pro naše milé hosty)
Chalupa u Kamenného stolu
Modletice 12, Slavonice 378 81

Při pobytu u nás prosím dodržujte následující pokyny:

– Nejpozději při svém nástupu nám poskytnete své osobní údaje, které se zapisují do Knihy návštěv.

– Skládáte vratnou kauci ve výši 4000 Kč/apartmán (max. 16000 Kč/chalupa,4-apartmány,) na úhradu případných věcných škod. Bude-li objekt vč. zahrady předán v pořádku, bude Vám na konci pobytu částka kauce navrácena v plné výši. Zdůrazňuji, že veškeré věcné škody je nutno nahlásit ihned, abychom mohli poškozené či rozbité věci včas nahradit. Tak budeme moci poskytnout hostům, kteří přijdou po Vás, stejně kvalitní ubytování.

– Ve všech prostorách domu se, prosím, chovejte ohleduplně k ostatním hostům. V celém domě a na přilehlém pozemku je nutné udržovat pořádek a třídit odpad do kontejnerů (plasty, barevné sklo, bílé sklo, papír) přes silnici naproti Velkému apartmánu. Popelnice pro běžný směsný odpad je u vjezdu na zahradu a druhá od vrat u silnice.

– Pro kuřáky jsou určeny popelníky v letní kuchyni. Uvnitř všech budov platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Rozdělávání ohně za účelem opékání je povoleno pouze na ohništi umístěném na přilehlém pozemku a ve dvoře. Po skončení je nutné, aby byl oheň řádně uhašen – to platí i pro případ používání udírny a ohniště u rybníku. Prosíme Vás proto o zvýšenou ohleduplnost k hostům, kteří přijdou po Vás.

– Dřevo na uzení je vydáno na požádání a platí se stejně jako palivové dřevo do ohnišť. Dřevo je pro hosty vyčleněno v dřevěných paletách a cena za 1 m3 činí 1200 Kč. Z jiných míst, kde je dřevo kolem chalupy uskladněno na zimu, je přísný zákaz cokoliv odebírat.

– V objektu verandy Velkého apartmánu je k dispozici hasicí přístroj. Malý apartmán má hasicí přístroj v kotelně. V apartmánu Ubytování ve dvoře je přístroj umístěn na chodbě a v letní kuchyni je ve výklenku suchého historického záchodku.

– Nepřenášejte vybavení z pokojů do ostatních prostor chalupy. Týká se to i vybavení jednotlivých kuchyní.

-Venkovní zařízení objektu prosím užívejte s ohledem na jejich určení. Všechny houpačky a podobná zařízení jsou určena dětem do tělesné hmotnosti 20kg. Před použitím vybavení prosím zkontrolujte pohledem jeho technický stav. Zjistíte-li viditelná poškození, zařízení nepoužívejte. (V takovém případě se Vám velmi omlouváme a veškeré nedostatky se pokusíme v nejkratší možné době odstranit.)

– Pokud jde o možnost koupání, hloubka vody v řece za chalupou je cca 30 až 50cm. Proti proudu od chalupy ve vzdálenosti 10m je hloubka asi 2m. V rybníků je hloubka u stavidla zhruba 3,5m. Dbejte prosím, aby zejména děti při koupání nevstupovali do vody bez dozoru, ale v každém případě jim zajistěte vhodné plavecké pomůcky (plovací kruh, rukávy nebo vesta).

– U vzrostlejších hostů prosím pozor na výšku futer a zárubní. Některá jsou kamenná a bolí to. (Před 140 lety byli lidé menšího vzrůstu)

– Není povoleno používání vlastních elektrospotřebičů mimo holících a masážních strojků.

– Pronajímatel neodpovídá za ztrátu či poškození věcí vnesených do domu hostem.

– Vstup do objektu a pohyb po okolním pozemku, zahradě, hřišti i parkovací ploše je pouze na vlastní zodpovědnost hosta.

– Parkování je možné pouze na parkovišti a podél chalupy na příjezdové cestě. Ta nesmí  být blokována. Je nutné, aby byla volná k nečekaným událostem. Je přísný zákaz parkováni na zahradě mezi řekou a chalupou.

– Ubytování s domácími zvířaty je možné za následujících podmínek. Váš domácí mazlíček nesmí obtěžovat své okolí. Není možné, aby se sám a bez majitele zdržoval uvnitř budov, natož spal v postelích. Mějte je prosím proto neustále pod kontrolou a nedovolte prosím, aby znečišťovali bezprostřední okolí objektu.

– V obvyklých situacích Vám určitě neodepřeme tříhodinovou návštěvu Vašich přátel a známých, kteří se za Vámi zastaví třeba na kávu. Není však možné, aby v objektu trávili delší dobu. Nečiníme tak proto, abychom Vás nějak omezovali. Důvodem pro toto ustanovení je však zvýšení provozních nákladů.

– Všechny závady a nedostatky hlaste majiteli a nic prosím neopravujte svépomocí. Na závěr bychom Vás chtěli požádat, abyste se k celému objektu a všemu, co k němu náleží, chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté, a případně i vy, užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.

– Pokud bude přijíždět v den Vašeho odjezdu další skupina, je zapotřebí připravit chalupu k předání v 9 hod. ráno. Pokud toto nebude Váš případ, lze detaily odjezdu dohodnout osobně s pronajímatelem. A ještě pár informací:

– Pro bezplatné připojení na internet pomocí WI-FI, je bez hesla.

– Každý host ubytovaný v chalupě U Kamenného stolu je povinen dodržovat uvedený ubytovací řád. V případě jeho porušení má pronajímatel právo smluvené ubytování okamžitě bez náhrady ukončit. Níže jsou uvedeny situace, které jsou důvodem pro okamžité ukončení pobytu hosta bez nároku na navrácení poměrné částky za nevyužité dny pobytu:

– opakované porušení Ubytovacího řádu

– bezdůvodné plýtvání elektrikou a vodou

– jednorázové, obzvláště hrubé chování hosta vůči svému okolí, nebo vůči ubytovateli

– zdržování se nebo pobyt osob, které nebyly ubytovateli předem ohlášeny, nebo s jejichž zdržováním se či pobytem ubytovatel nevyslovil svůj souhlas

– opakované, prokázané porušování nočního klidu

– zamlčení závažné skutečnosti, která by mohla vést ubytovatele k rozhodnutí hosta neubytovat

– opakované obtěžování nebo napadení někoho v okolí domácím zvířetem hosta

– nevhodné zacházení s hudebními nástroji a příslušenstvím

– záměrné poškození nebo pokus o poškození objektu nebo jeho vybavení či zařízení

Vážení hosté, ještě jednou se omlouváme za množství informací a pokynů, které je zapotřebí dodržovat. Pamatujte prosím, že více než všechny příkazy, zákazy a upozornění platí zdravý rozum.

V případě nejasností nebo dotazů se na nás prosím kdykoli obraťte. V případě naší nepřítomnosti a při jakémkoliv problému prosím volejte 722 971 951.

Předávací protokol:

Pobyt v termínu od: ……………….…………….. , do: ………………..…………….
Vratná kauce: …………………………..…….…..
Cena za ubytování: ……………..……..……….
Zaplacená záloha: ………………………………
Doplatek za ubytování: …………………………..………
Předány klíče od objektu: ………………………. ks.
Sjednán termín ukončení pobytu a převzetí objektu na: ………………………………………
Dne: ……………………………………
Ubytovatel/zástupce ubytovatele: …………………………………….
Zákazník: ……………………………………..
Jméno: ………………………………
Příjmení: ………………………………
Národnost: ………………………………
Datum narození: ………………………………
Trvalá adresa: ………………………………
Číslo O.P nebo pasu: ………………………………
Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt.

 

Ke stažení:
Ubytovací řád & předávací protokol.PDF

Download:
Accommodation Rules & Handover Protocol.PDF